Deň sa hodnotí podľa množstva karátov

Keď samota začne byť príliš nudná, nech sa páči, stačí si len vybrať iný spôsob,
ako tráviť voľný čas. Pokiaľ si pri peniazoch, môžeš aj sám udávať trendy.
A ak sa pošťastí, jeden z nás si strihne sólo v komediálne ladených výsekoch,
určitých úryvkoch z bežných životných výjavov. Celková temporalita či diskusia
o plynutí udalostí sa dá aplikovať len vo vzťahu ku konkrétnym dátam.

Na priamu otázku už teda odpoveď nepríde.
Namiesto toho dobre padne presunúť pozornosť na menej závažné kauzy.
V tento moment sa zdá, že potrvajú minimálne dekády. Je potrebné znovu
vyhodnotiť, ktorý model poskytne najpresnejší výsledok. Tretia eventualita
je ale stále neprijateľná. Odmávnuť ju ako nepríjemnú otázku?
Zbrklú odpoveď otravnému kolegovi, ktorý nás volá na pivo?
„Iste, možno, niekedy. Ozvem sa ti.“

Pôvodný zámer sa ponechá vágne nedokončený, zahalený v akomsi neistom opare,
bez ohľadu na to, či naň ešte čaká nejaké publikum.
To je najjednoduchšia cesta, ako sa pohrávať s hodnotiacim úsudkom
recipienta. Nejde o žiadnu prevratnú novinku, podobná taktika sa využíva naprieč
celým spoločenským spektrom, a pokiaľ si myslíš,
že jej unikneš len preto, lebo si uplynulé roky brúsil svoje adaptačné schopnosti
do dokonalosti, potom sa iste dostaví dezilúzia a sklamanie.

Takto ladená tvrdohlavosť aspoň časom podnieti vznik nových receptorov
a na ich základe sa nám podarí zostrojiť výdatnejšie prechody medzi zrážkami
a jarným povievaním, ktoré má v sebe len tak-tak dostatočnú dávku lyrickosti.
Ale pokiaľ „starými časmi“ myslíš len nejaké nekonkrétne záblesky
bez akéhokoľvek uzemnenia v realite, v tom prípade sa radšej vrhni
len do pohodlného kvázi vysvetlenia, bohatého na ezoteriku a prehnanú snovú
dekoratívnosť. Podobné aféry majú tú nevýhodu,
že sú príliš jasné a do istej miery aj banálne. Má ale zmysel snažiť
sa priniesť dôkaz o tom, že niečo podobné skutočne existuje? Aj keď nie sú
k dispozícii presné poučky?

Realita a studená balistika hovoria jasnou rečou. Pokiaľ dokážeš rozšifrovať tie slová,
si o krok napred a ani aprílové slnko ťa neprekvapí. Povšimni si, prosím,
že celková dikcia a reč tela sa mení. Práve podľa súčasných trendov
si rozdelíme pochytané priezviská.

— Dušan Šutarík