Diskusný harmonogram

Menšia zmena programu:
Čítanie čestného vyhlásenia sa prehodí na deň pracovného pokoja,
prejav prednesieme v striktne vedeckom tóne,
žiadne nejasné obrazy, ani voľne interpretovateľné posolstvá
(dáme si pozor, aby sme žiadnu z prítomných kapacít neurazili).
Nedefinovaná tretia osoba mlčky pripustí aj nejaké tie pochybnosti,
ale všetko s mierou a hlavne nech nie sú príliš výrazné.

Vedzte, že majú poslúžiť skôr ako štylistická figúra,
ktorou sa zneistí samotný divák a jeho postavenie v momentálne
prebiehajúcej disharmónii. Je ale podstatné, aby sa v texte dokázal
nájsť aspoň na bazálnej emocionálnej úrovni. Je podstatné,
aby cítil svoju prítomnosť v príbehu, ktorý sa nikdy nestal.

Následne dorazí prekvapivá pointa, odhalí sa nepriateľ
a poslucháč odíde od prijímača s pocitom kvalitne stráveného času.
V noci bude snívať o burzách, ich večných vojnách
plných svetelných efektov, o doteraz nevydaných rukopisoch neznámych epidémií.

— Dušan Šutarík